Män som bidrar till jämställdhet inom svenskt näringsliv

Välkommen till det sjuttonde avsnittet i Gigs for hers serie ”Män som bidrar till jämställdhet i svenskt näringsliv”.

Vi på Gigs for her är övertygade om att om vi ska få fler företag och organisationer att satsa mer på jämställdhet så måste vi även ha fler män med på tåget för att driva frågan. Jämställdhet är inte en kvinnofråga, utan något som vi alla drar nytta av.

Vi vill med denna serie visa på att det finns många män som är engagerade i jämställdhetsfrågan och förhoppningsvis inspirerar vi några till på vägen.

Den sjuttonde mannen ut i vår serie är…

JOHAN OLJEQVIST

Denna gång möter vi Johan Oljeqvist som är VD för Fryshuset. Johan har lång erfarenhet av entreprenörsorganisationer i det civila samhället och arbete inom hybridområdet mellan civilsamhället, privata och offentliga sektorer, både inom och utanför Sverige. Före sin position på Fryshuset var han VD för Myrorna i Sverige och ordförande i European Network on Recycling. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *