Employer Branding

Meeting

bli en vinnare med employer branding

Hur du jobbar med ditt Employer Brand, arbetsgivarvarumärke, gentemot befintliga och potentiella medarbetare, kan vara avgörande för att locka till dig rätt kompetens och få duktiga medarbetare att stanna länge inom organisationen.

Undersökningar säger att 69 procent skulle tacka nej till en tjänst hos ett företag med dåligt rykte. Därför måste du tänka att all kommunikation internt som externt också handlar om Employer Branding.

vad är då employer branding?

Enkelt förklarat är Employer Branding hur företag väljer att jobba med att stärka omgivningens uppfattning om dem som arbetsgivare. Sättet som du väljer att marknadsföra dig kan vara avgörande för hur du ska nå dina framtida och önskade kandidater. Vill du ha tillgång till de skarpaste av alla kandidater, måste du förstå att ett starkt Employer Brand kommer vara avgörande.

Employer Branding är ett långsiktigt arbete som kräver en tydlig strategi. En strategi som är tätt sammanlänkad med ditt varumärke och kultur. Det gäller att veta både vem du är och vem du vill attrahera.

varför är employer branding viktigt för företag?

Ett starkt Employer Brand ökar motivationen hos medarbetarna att vilja bidra till organisationens gemensamma mål. Och få dem i större utsträckning att rekommendera företaget som arbetsgivare till andra. Eftersom engagerade medarbetare tenderar att bidra mer till verksamheten ökar också lönsamheten, samtidigt som kostnaderna för sjukskrivningar och hög personalomsättning minskar.

engagemang = lönsamhet

attrahera och rekrytera snabbare

Genom att jobba med ditt Employer Brand ökar du också möjligheten att nå fler och rätt kandidater, eftersom du blir tydligare med vem du är. I organisationer med ett starkt Employer Brand blir medarbetare dessutom ofta ambassadörer för varumärket. De hjälper till att nå fler kandidater genom att sprida sitt goda arbetsgivarvarumärke.

attraktionskraft upp
+
rekryteringskostnad ner
=
lönsamhet

behålla kompetens

Genom att skapa en organisation med ett starkt Employer Brand får du också en arbetsmiljö som medarbetare trivs i. Vilket i sin tur gör att du minskar tappet av kompetens och du får behålla dina talanger.

behålla kompetens = lönsamhet

GLÖM INTE!

Viktigt att ta med sig kring Employer Branding är att befintliga och potentiella medarbetare vill ha det som är äkta! Att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke bygger på att du är äkta i din kommunikation både internt och externt. Att företagskultur och värderingar motsvarar det du kommunicerar.

Det vill säga att du lever som du lär!

people & culture is everything!

logga

Om oss

Vi som har grundat Gigs for her är Madelene Lettman Persson och Lotta Amnebjer Nordqvist. Vi bestämde oss för att göra något tillsammans där vi kunde känna att vi gör skillnad.

Senaste inläggen

Följ oss på Facebook

Missa inga nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vill du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev?

Observera att det kan ta några timmar innan avregistreringen är genomförd!