Intervju Peter Rung

Peter Rung

Män som bidrar till jämställdhet inom svenskt näringsliv

Välkommen till nionde avsnittet i Gigs for hers serie ”Män som bidrar till jämställdhet i svenskt näringsliv”. 

Vi på Gigs for her är helt övertygade om att om vi ska få fler företag och organisationer att satsa mer på jämställdhet så måste vi även ha fler män med på tåget för att driva frågan. Vi vill med denna serie visa på att det finns många män som är engagerade i jämställdhetsfrågan och förhoppningsvis inspirerar vi några till på vägen. 

Nionde mannen ut i serien är….

Peter Rung

Denna gång möter vi Peter Rung som är utbildare inom våldsprevention och har under de senaste 17 åren arbetat aktivt med våldsprevention inom omsorg och skola. Peter Rung föreläser om manlighet och maskulinitetsnormer. Han för en kamp mot machokulturen eftersom den begränsar livsutrymmet för den som inte tillhör normen och driver utövare in i ohälsa.

I sin yrkesverksamhet har Peter bland annat implementerat metoden MVP, Mentors in Violence Prevention i flertalet skolor och utbildat Svensk Elitfotboll i uppförandekoden. Han har även arbetat för UN Women Nationell kommitté i Sverige och varit verksam som ledamot i styrelsen Män för jämställdhet i Stockholm. 

Tillsammans med kriminologen och partnern Nina Rung har han startat den ideella organisationen Huskurage, ett initiativ med syfte att förhindra våld i nära relationer. Huskurage har idag växt från idé till en landsomfattande organisation inom våldspreventivt arbete och används av Polisen som det enda brottsförebyggande verktyget inom detta område. Målet med organisationen är att skapa en folkrörelse av civilkurage där det råder en norm att värna om varandra och där våld och hot inte accepteras.

Om oss

Vi som har grundat Gigs for her är Madelene Lettman Persson och Lotta Amnebjer Nordqvist. Vi bestämde oss för att göra något tillsammans där vi kunde känna att vi gör skillnad.

Senaste inläggen

Följ oss på Facebook

Missa inga nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vill du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev?

Observera att det kan ta några timmar innan avregistreringen är genomförd!