Män som bidrar till jämställdhet inom svenskt näringsliv

Välkommen till trettonde avsnittet i Gigs for hers serie ”Män som bidrar till jämställdhet i svenskt näringsliv”.

Vi på Gigs for her är övertygade om att om vi ska få fler företag och organisationer att satsa mer på jämställdhet så måste vi även ha fler män med på tåget för att driva frågan. Jämställdhet är inte en kvinnofråga, utan något som vi alla drar nytta av.

Vi vill med denna serie visa på att det finns många män som är engagerade i jämställdhetsfrågan och förhoppningsvis inspirerar vi några till på vägen.

Den trettonde mannen ut i vår serie är…

Palle Borgström

Denna gång möter vi Palle Borgström som är LRF’s förbundsordförande sedan maj 2017. Palle har lång erfarenhet av styrelsearbete och förtroendeuppdrag. 2010 började han som styrelseledamot i LRF. Han har bland annat suttit i Arlafoods styrelse och haft olika uppdrag inom Lantmännen-koncernen.

Palle Borgström leder LRFs jämställdhetsakademi. LRFs Jämställdhetsakademi arbetar för att män och kvinnor ska ha lika möjligheter att äga, driva företag, arbeta och verka inom den gröna näringen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *