Män som bidrar till jämställdhet inom svenskt näringsliv

Välkommen till det femtonde avsnittet i Gigs for hers serie ”Män som bidrar till jämställdhet i svenskt näringsliv”.

Vi på Gigs for her är övertygade om att om vi ska få fler företag och organisationer att satsa mer på jämställdhet så måste vi även ha fler män med på tåget för att driva frågan. Jämställdhet är inte en kvinnofråga, utan något som vi alla drar nytta av.

Vi vill med denna serie visa på att det finns många män som är engagerade i jämställdhetsfrågan och förhoppningsvis inspirerar vi några till på vägen.

Den femtonde mannen ut i vår serie är…

Charlie Klang

Denna gång möter vi Charlie Klang. Charlie är genusvetare och före detta snickare som lämnade byggbranschen på grund av machokultur. Idag arbetar han med jämställdhet i byggbranschen och uppmärksammas genom initiativet Sila Snacket som han projektleder genom byggföretaget TL Bygg.

Charlie använder sin erfarenhet av machokultur och kompetens som genusvetare för att ge insikter och motivera män till att vilja agera för förändring i en bransch som består till stor majoritet av män.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *