Varför är HR så viktigt?

Gigs for her

HR en del av framtiden

Nu vet de flesta av er med all säkerhet redan vad HR står för men vi börjar med att förklara begreppet som just betyder Human Resources (mänskliga resurser). Det vill säga på HR-avdelningen är den avdelningen som hanterar alla frågor kring företagets mänskliga resurser.

Tidigare har arbetet med personalfrågor legat ganska skilt från övriga verksamheten och kanske lite långt ifrån de mer affärskritiska frågorna. Detta har man dock på senare tid insett att det INTE är rätt väg att gå och HR har fått en betydligt viktigare roll. Idag är HR på framgångsrika företag integrerat och en del av den övergripande strategin.

Varför är HR viktigt?

Ja varför är det så viktigt? Du känner säkert precis som oss att medarbetare är företagets viktigaste resurs och för att hänga med på den hårt konkurrensutsatta marknaden om grymma kandidater så måste du se till att vara en attraktiv arbetsgivare. En av de viktigaste aspekterna är naturligtvis att se till att dina medarbetare trivs på företaget och att de får utvecklas, bidra och få vara hela sig själv i sin jobbvardag.

Det är också medarbetarna i din organisation som har störst påverkanskraft för ditt företags resultat och de är i de allra flesta fall helt avgörande för ditt företags framgång. Därför blir helt enkelt HR en av dina viktigaste funktioner, kanske DEN viktigaste. Och enligt oss bör frågan vara självklar när det handlar om HR-frågor ska vara en del av ledningsgruppen eller inte. Såklart att de ska! 

Ja till HR i ledningen

Organisationer som vill lyckas att nå den rätta och bästa kompetensen även i framtiden behöver på så sätt satsa på att utveckla sina medarbetare och HR har en viktig roll i denna satsning på kompetensutveckling. HR har erfarenhet och kunskap om hur man säkerställer att satsningen ger det önskade resultat. Vi lever också i en tillvaro där konstant förändring är vardag och jakten på att vara konkurrenskraftig och framför allt lönsam vilket innebär att alla företag och organisationer måste utvecklas. HR är de som besitter mest kompetens för att förändringsarbeten som genomförs ska implementeras på bästa sätt.

HR är också ett stöd för ledarskapet inom företaget. Ofta är det HR som har ansvaret för att säkerställa organisationens tillgång till kompetenta ledare på både kort som lång sikt, vilket har en stark koppling till företagets övergripande mål och strategier. Det är också ofta HR som har bäst insyn i personalens engagemang och motivation. Hur ni jobbar med kultur och värderingar visar sig i medarbetarnas bidrag till verksamhetens utveckling genom deras engagemang, driv och nya idéer. När cheferna på företaget har fungerande verktyg för att göra sitt jobb bra, då kan verksamheten göra sitt jobb, det vill säga tjäna pengar. 

Med en bra HR-avdelning och en bra strategi kring personal kan man behålla goda medarbetare och utveckla dem.

People & culture is everything!

Behöver du hjälp med riktade insatser inom HR eller behöver du utöka dina HR-resurser?

Vi på Gigs for her tillhandahåller konsulter inom HR, People & Culture på alla nivåer. Hos oss hittar du din interima HR-chef, HR-konsulter, HR BP, HR-adminsistratörer, HR-assistenter samt specialister inom Employer Branding och Rekrytering.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig!

Gigs for her hjälper företag och organisationer att bli den moderna arbetsgivaren.

Vi är övertygade om att alla företag och organisationer måste jobba med jämställdhet och inkludering för att vara en lönsam organisation och för att attrahera rätt kompetens i framtiden. People & Culture is everything. Vi på Gigs for her hjälper företag och organisationer att göra förflyttningen till att bli den moderna arbetsgivaren.Om oss

Vi som har grundat Gigs for her är Madelene Lettman Persson och Lotta Amnebjer Nordqvist. Vi bestämde oss för att göra något tillsammans där vi kunde känna att vi gör skillnad.

Senaste inläggen

Följ oss på Facebook

Missa inga nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vill du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev?

Observera att det kan ta några timmar innan avregistreringen är genomförd!