REKRYTERING

REKRYTERING & SEARCH

För dig som vill rekrytera till en anställning så har vi även rekrytering i vårt erbjudande. Vår kandidatbas är blandad av kvinnor som vill gigga och kvinnor som hellre siktar på en fast anställning. 

Vi jobbar alltid med search i våra rekryteringar för att se till att du får de bästa kandidaterna för din kravspecifikation. Vår policy är att vi alltid presenterar minst 75% kvinnor i rekryteringsprocesser till fasta tjänster.

VÅR PROCESS

Vi börjar med att sätta kravspecifikationen tillsammans med dig. Därefter sätter vårt searcharbete igång. Tjänsten annonseras i våra kanaler och i externa kanaler utifrån överenskommelse med er.

Vi gör sedan urval och djupintervjuer med intressanta kandidater och utav dem får ni träffa och intervjua överenskommet antal kandidater. 

När ni sedan har bestämt er för vilken kandidat ni vill gå vidare med så sker referenstagning och person- och färdighetstester.

Ni signar med kandidat och vi har kontinuerlig uppföljning av hur det går för kandidaten hos er. Rekryteringen inkluderar garanti.

 

DELAR AV PROCESSEN

Vill du hantera delar av processen själv? Hör av dig så diskuterar vi upplägg för det. Vi kan hjälpa dig med

  • Search
  • Gallring av dina befintliga ansökningar
  • Second Opinion 
 

kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar?

Vill du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev?

Observera att det kan ta några timmar innan avregistreringen är genomförd!