Hälsosamma organisationer

hållbara medarbetare och hälsosamma organisationer

på spaning med gigs for her, inom hr och people and culture

Det är ingen nyhet att hälsa är och varit prioriterad på många företags agendor, men det har fått en skjuts i och med pandemin och förändrade förutsättningar i arbetslivet. Företag tar i allt större utsträckning hälsa från ett sidospår med enskilda friskvårdsprojekt, till att integrera det i strategiska affärsmål med effekt på flera områden. Istället för att bara se det som en bonus för de anställda blir det en viktig del i lönsamhet och resultat för verksamheten.

Det här kräver en förståelse för hur ditt företags mjuka välbefinnande mål kan kopplas ihop med mer mätbara nyckeltal. Och hur du genom resonemang baserat på dessa kan stärka argumenten för olika insatser och aktiviteter.

här finns pengar att spara och samtidigt som effekten är positiv på bland annat följande:

När du vill förankra hälsa som något större i ditt företags kultur, krävs det att du börjar i rätt ände. Ett bra sätt kan vara att definiera hälsa internt för att förstå vad du vill uppnå med satsningarna. Jobba utifrån de tre perspektiven: fysisk, psykisk och social hälsa. Koppla det till både hur företaget vill ha det och vad det innebär på individnivå. Skapa därefter en strategi och plan kring aktiviteter som hjälper dig att uppnå positiva effekter, på det du identifierat som hälsa. Gå från aktivitetsstyrt till effektstyrt.

hur får vi hälsoarbetet att fungera i en hybrid arbetsmiljö?

Det är betydligt svårare att fånga upp hur vi faktiskt mår bakom en datorskärm på distanskontoret, än när du möter dina medarbetare dagligen. Har du byggt in hälsa som en grund i företagets kultur, har du en bra start. Men det kräver också anpassningar av det nya arbetslivet, som garanterat är mer utanför kontorets fyra väggar. När förutsättningarna är annorlunda måste du troligt agera annorlunda och skapa nya sätt att leda.

Här är det tillitsfulla och närvarande ledarskapet grunden. Du behöver vara empatisk och arbeta med täta check-ups, vara tydlig i kommunikationen kring förväntningar och aktivt arbeta med återkoppling. Se till att skapa plats för stunder som stärker hälsan på flera plan. Det har både ledarskapet och medarbetaren ansvar för. Troligtvis behövs det kompetensinventera och utbilda vid behov. En investering som ökar förmågan till självledarskap kan vara otroligt viktig, då den skapar insikter kring vad du som individ behöver för att fungera optimalt. Det bidrar till att öka förmågan att motivera dig själv, samt uttrycka ditt behov när det saknas resurser eller behöver stöd.

Vi på Gigs for her ser ett större krav på möjlighet till distansarbete och mer självständiga arbetssätt. Det behöver du som arbetsgivare möta. I och med det kan det kännas naturligt att lägga över en del av ansvaret på individen, men du bör då säkerställa att processer, rutiner och stöd finns för att fånga upp eventuella utmaningar.

logga

Om oss

Vi som har grundat Gigs for her är Madelene Lettman Persson och Lotta Amnebjer Nordqvist. Vi bestämde oss för att göra något tillsammans där vi kunde känna att vi gör skillnad.

Senaste inläggen

Följ oss på Facebook

Missa inga nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vill du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev?

Observera att det kan ta några timmar innan avregistreringen är genomförd!