Hälsa på arbetsplatsen

Hälsa på arbetsplatsen

Vad är hälsa på arbetsplatsen och vem bär ansvaret för att skapa ett hållbart arbetsliv? Friskvårdstimmar och friskvårdsbidrag i all ära men det kan krävas mer för att skapa långsiktiga effekter. För många arbetstagare är ett företags hälsoarbete en viktig del i valet av arbetsgivare och då pratar vi helheten kring satsningen, det fick vi starka bevis på i vår fråga ställd till vårt nätverk på LinkedIn.

Arbetsgivare, ledning, chefer och medarbetare har tillsammans ett gemensamt ansvar i att bidra till hälsosamma arbetsplatser och en företagskultur som andas friska engagerade medarbetare. Dock vilar ett större ansvar på arbetsgivare och ledning i att skapa förutsättningarna och förankra dem till verksamhetens övriga värden och kultur. 

Ett hållbart arbetsliv handlar i grunden om att människor ska kunna och vilja jobba ett helt liv. Att arbeta aktivt med faktorer som påverkar detta är basen i det hälsofrämjande arbetet. Målet är att se till att de anställda inte drabbas av ohälsa eller skador på grund av jobbet. Det handlar om att identifiera risker men också att arbeta proaktivt med insatser som främjar en god hälsa. 

Men hälsa är mycket mer än att vara fri från sjukdom eller skador, det vi ofta kallar den fysiska hälsan. För att vi ska må bra och känna välbefinnande behöver vi även arbeta med den psykiska och sociala hälsan. På arbetsplatser talas det också om den organisatoriska hälsan som innebär hur ledarskap, kommunikation och andra strukturer i företaget påverkar framför allt vår psykiska och sociala hälsa. 

Idag är arbetslivet och privatlivet mer integrerat än någonsin och vår hälsa påverkas givetvis av så mycket mer än det som händer på arbetet. Som arbetsgivare drabbas du av sjukskrivningar, kopplat till fysisk och psykisk ohälsa, som du inte alltid kan påverka. Det finns mycket att vinna om du aktivt arbetar med hälsofrämjande insatser som rustar dina medarbetare för utmaningar som kan ske både på arbetet och privat. 

Tips hälsa och hållbart arbetsliv

Här följer tips på hur du som arbetsgivare kan börja ditt arbete med att förankra hälsa i kulturen och stärka det hållbara arbetslivet:

Diskutera och skapa er gemensamma definition för ”Hälsa”. Gör det på olika nivåer för att kunna bryta ner det och skapa aktiviteter som motiverar med ett VARFÖR.

  • organisatoriskt/i kulturen
  • i teamet
  • som individ

Säkerställ att ni inkluderar den fysiska, den psykiska (även den organisatoriska) och den sociala aspekten. 

Fysisk hälsa

Insatser som stärker kroppen. I arbetslivet ofta kopplat till den fysiska arbetsmiljön och förebyggande av arbetsskador och sjukdom. Kan också kopplas till motion, kost, återhämtning som ger energi till att vara engagerad och effektiv på jobbet.

Exempel på insatser: Gör plats för och uppmana till rutiner som ”walk and talk”-möten, ”energy breaks” i längre möten, påminnelser om kort rörelsepaus under arbetsdagen, inspirationsforum, utmaningar som skapar fysisk aktivitet utan att de är svett och blodsmak i munnen. Vi bör locka den stora massan och fokusera på de som inte redan är frälsta (de kanske vi snarare behöver bromsa för återhämtning ibland).

Psykisk hälsa

Insatser som stärker det mentala. I arbetslivet ofta kopplat till ledarskap, mål, utveckling, resurser, förväntningar, kommunikation, bekräftelse, tillit och känsla av delaktighet.

Exempel på insatser: Ta tempen frekvent med korta medarbetarenkäter, undersök medarbetarnöjdhet och medarbetarengagemang i undersökningar där resultat och åtgärder presenteras, skapa förutsättningar för chefer till korta one-to-ones, bygg in tillit och tydlig kommunikation, var tydlig i uppdragsbeskrivningar, kommunicera förväntningar, inkludera i målsättningar, arbeta med löpande feedback, involvera i förändringsarbete och skapa en förståelse för ”varför”.

sociala hälsa

Insatser som stärker välbefinnande och känsla av delaktighet i ett sammanhang. I arbetslivet ofta kopplat till teamkänsla, trivsel kollegialt, relationer till kunder och kollegor, företagets mening i form av bidrag och ansvar till något större i samhället, inkludering och mångfald. 

Exempel på insatser: Teambuildande aktiviteter där olikheter lyfts som del i framgång, strukturer för samarbeten (möten, forum som workshops, kreativa rum, chattar), ytor för social tid och spontan interaktion, sociala aktiviteter som inte är kopplat till arbete, inkluderande möten där alla får komma till tals, mentorskap, skapa en stolthet och social sammanhållning kring företagets värden och kultur. 

Dagens artikelförfattare

Camilla Rahm

Camilla rahm

Camilla är en av Gigs for hers HR-konsulter. Camilla är utbildad HR Business Partner och brinner för arbetet med hållbara medarbetare. 

Camilla har tidigare arbetat med affärsutveckling och projektledning. Hon har ett tydligt fokus på resultat och ser att mätning av alla HR-insatser är viktigt för att kunna se de positiva effekterna för organisationen i både välmående, resultat och kostnadsbesparingar.

Om oss

Vi som har grundat Gigs for her är Madelene Lettman Persson och Lotta Amnebjer Nordqvist. Vi bestämde oss för att göra något tillsammans där vi kunde känna att vi gör skillnad.

Senaste inläggen

Följ oss på Facebook

Missa inga nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vill du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev?

Observera att det kan ta några timmar innan avregistreringen är genomförd!