Fördomsfri rekrytering

Pusselbitar

Fördomsfri Rekrytering

Varför Mångfald?

Det finns flera anledningar till varför mångfald och inkludering är viktig för en organisations tillväxt. En tydlig parameter är lönsamhet. I McKinsleys rapport (Diversity wins: How inclusion matters) kan du läsa om att företag som arbetar med mångfaldsrekrytering också ökar sina intäkter. I rapporten har man kikat på mångfald och inkludering på arbetsplatser och dess effekt på företags ekonomiska resultat. Här ser man att företag som har ledningsgrupper med jämn könsfördelning har 25% större sannolikhet att ha en lönsamhet som är högre än genomsnittet i jämförelse med företag som har en ojämn könsfördelning. Du kan också läsa i rapporten att företag med mer än 30% kvinnliga chefer är mer benägna att överträffa företag med lägre andel kvinnor.

Men det finns som sagt andra parametrar än lönsamhet. Om man tittar på gruppen generation Z (födda 1996-2012) så är företagets arbete kring mångfald och inkludering av mycket stor vikt i val av arbetsgivare. Och vill man vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden så kan man helt enkelt inte fokusera på mångfald och inkludering. Dessutom ger mångfaldsrekryteringar mer dynamiska team, där medarbetare med olika erfarenheter kan bidra med fler perspektiv och lösningar på de utmaningar din verksamhet står inför. 

Men den viktigaste anledning enligt oss är naturligtvis att om du inte letar i HELA talangpoolen så kommer du att missa massa grym kompetens och vem vill göra det?

Rekrytera fördomsfritt

Vi använder ofta uttrycket “Om du gör det du alltid har gjort så kommer du att få det resultat du alltid har fått”. Det vill säga vill man ha en förändring så måste man börja göra saker annorlunda

Det är lätt att tänka vid rekrytering att man bara ska ersätta kompetens med kompetens, men här anser vi att det är viktigt att man tar sig tid att reflektera och fundera på vad behöver vi egentligen för kompetenser, vad är det för egenskaper som skulle få den här gruppen att må bäst och prestera bäst. Våga se potential och drivkrafter i potentiella kandidater. 

Att rekrytera objektivt minskar risken att du väljer bort kandidater av fel anledning. Sannolikheten att personen som har bäst förutsättningar att lyckas i rollen får tjänsten ökar när du lägger subjektiva åsikter åt sidan. Men vi är människor och vi bär alla på mer eller mindre omedvetna preferenser (biases) och för att vi inte ska falla för våra omedvetna preferenser, så måste vi se till att vi har en rekryteringsprocess som gör att det blir lätt att göra rätt.

Fem tips för att komma vidare med fördomsfri rekrytering!

Hjälp folk att göra rätt!

Se till att ha en tydlig process för rekrytering så att rekryterande chefer vet hur de ska göra. De flesta människor vill inte vara exkluderande – de vill göra rätt.

Kompetens & Potential

Fokusera på kompetens men våga också se potential när du sätter kravspecifikation för rollen. Vilka kompetenser och egenskaper är avgörande för rollen och vad är kan kandidaten lära sig inom rimlig framtid.

Inkluderande kommunikation

Var inkluderande i din kommunikation med potentiella kandidater. Lägg krut på din annons så att du når den målgrupp du vill nå och se till att synas på de platser där din målgrupp finns.

Kultur & värderingar

Kika på hur kulturen ser ut inom er organisation! Har ni en inkluderande kultur? Toppen, då är det säkert inga stora förändringar som behövs göras. Om du inte upplever att ni har en inkluderande kultur, så kanske du kan vara med och initiera ert förändringsarbete mot en inkluderande kultur. Ta upp frågan med ledningen. Använd våra argument för mångfald!

Börja!

Känns det oövervinnligt att tänka fördomsfri rekrytering? Se över vilka förändringar ni enkelt kan börja med och ta sedan ett steg i taget. Att förändra tar tid. Framför allt om det handlar om att förändra företagskultur.

Men varje steg framåt är en framgång!

Kör!

Gigs for her hjälper företag och organisationer att bli den moderna arbetsgivaren.

Vi är övertygade om att alla företag och organisationer måste jobba med jämställdhet och inkludering för att vara en lönsam organisation och för att attrahera rätt kompetens i framtiden. People & Culture is everything. Vi på Gigs for her hjälper företag och organisationer att göra förflyttningen till att bli den moderna arbetsgivaren.

Om oss

Vi som har grundat Gigs for her är Madelene Lettman Persson och Lotta Amnebjer Nordqvist. Vi bestämde oss för att göra något tillsammans där vi kunde känna att vi gör skillnad.

Senaste inläggen

Följ oss på Facebook

Missa inga nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vill du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev?

Observera att det kan ta några timmar innan avregistreringen är genomförd!