Flexibel kompetensförsörjning

Lotta Amnebjer Nordqvist och Marianne Olsson

Hållbarhet, mångfald, jämställdhet och rätt matchad kompetens

Idag publicerar Lotta Amnebjer Nordqvist hos oss på Gigs for her tillsammans med Marianne Olsson från Konsultboken en artikel på Realtid

I en omvärld där hjulen snurrar snabbare för varje dag krävs en smartare och mer flexibel kompetensförsörjning. Här behöver alla mötas för bästa möjliga matchning och försörjning.  Detta skriver Marianne Olsson, författare och gig-expert och Lotta Amnebjer Nordqvist, Gig Manager och grundare av Gigs for Her.

Vi lever och verkar i en tid där kraven ökar på alla – arbetsgivarna (jobbskaparna), medarbetarna och leverantörerna.

Snabbare förändring, snabbare kunskapsinhämtning och snabbare tillsättning av resurser. Och samtidigt ta tillvara mångfalden och kompetensen på arbetsmarknaden. Är det möjligt undrar ni kanske? Ja, säger vi. Lösningen är att ha en aktuell kompetensförsörjningsplan som speglar behoven, en proffsig rekryterings- och inköpsprocess där HR, rekryterande chef och inköp arbetar i nära samarbete, då kan organisationer uppnå sina organisationsmål på samma gång. Vi pratar om hållbarhet, mångfald, jämställdhet och rätt matchad kompetens både på kort och lång sikt.

Det innebär en mix av medarbetare och konsulter med olika bakgrund och demografiska förutsättningar. Etablerade företag tillämpar oftast den klassiska 80/20 procents-modellen med merparten fast anställda medan nystartade företag kör en tajt kärna av arbetsledare med 20/80 procent –  antingen som resurs- och riskplanering eller som affärsidé med platt organisation med få anställda, precis som dagens konsult- och gig-bolag. Gig-ekonomin är på stark frammarsch, enligt en färsk undersökning från McKinsey (What 800 executives envision for the postpandemic workforce ) där 800 chefer runt om i världen tillfrågats om vad de ser kommer att hända efter pandemin. Rapporten summeras med att företag mer och mer kommer att använda sig av resurser som anlitas på tidsbestämda avtal, det vill säga giggare, konsulter och frilansare kommer att få mer att göra, 

Konsulterna och giggarna vinner därmed mark och ökar sin attraktionskraft på jobbmarknaden eftersom de är snabbstartade och är vana att ta till sig ny kunskap samt omsätta den på nästa gig. Plötsligt är konsulterna intressantare resurser än befintliga medarbetare med färskare erfarenheter och kunskaper från nya verktyg och arbetssätt och med input från andra företag och företagskulturer.  Det blir en bra matchning med snabbrörliga organisationer som är i behov av smarta resurser med aktuella erfarenheter från liknande projekt. 

I och med det ökade distansarbetet för det kontorsjobbande folket på grund av pandemi har arbetsgivare och inköpare plötsligt fått tillgång till hela rikets kompetens eller kanske giggare i hela världen som antingen kan svenska eller begriper vår lands- och företagskultur på jobbet. Det är mäktigt. Tänk om arbetsgivarna kan ta tillvara medarbetare, konsulter och giggare i hela landet oavsett bakgrund?  

Marianne Olsson
Författare och gig-expert, Konsultboken.se

Lotta Amnebjer Nordqvist
Gig Manager och grundare av Gigs for Her 

Om oss

Vi som har grundat Gigs for her är Madelene Lettman Persson och Lotta Amnebjer Nordqvist. Vi bestämde oss för att göra något tillsammans där vi kunde känna att vi gör skillnad.

Senaste inläggen

Följ oss på Facebook

Missa inga nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vill du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev?

Observera att det kan ta några timmar innan avregistreringen är genomförd!