Det empatiska ledarskapet

Gerhard Bley

Webinar - 3 september kl 11:45 - Gerhard bley

Det empatiska ledarskapet

– och vägen till ett blomstrande samhälle!

Vi förundras ofta över varför vi är har så hög ekonomisk levnadsstandard och samtidigt ser tydliga tecken på att många parametrar pekar åt fel håll. Stress, psykisk ohälsa, självmordsfrekvens bland unga, känsla av meningslöshet, är ett faktum och allt fler vittnar om en dyster samhällsutveckling när det gäller välmående och den existentiella hälsan. Men varför har det blivit så?

Det inre perspektivet handlar om det omätbara, det sinnliga, det andliga och existentiella, medan det yttre perspektivet fokuserar på det materiella, mätbara och konkreta. Båda sidor behövs, men det som skett i Sverige och även i andra västländer, är att det yttre perspektivet maximerats, understödd av att ökad output och effektivitet är vägen till lycka.

Kan en del av svaret vara att vi åter behöver skapa sammanhang för människor, inte separera dem som vi gör idag? Vi människor vill inte vara en produktionsfaktor som arbetsgivaren köper sin tid av. Vi vill bli sedda och behövda på riktigt.

Vad kan vi då göra för att förändra bilden och riktningen? Vi behöver ett paradigmskifte. Vi kommer tala om det stora perspektivet, men också vad som krävs i vardagen, att det krävs ett annat synsätt på arbetslivet och att driva företag. Vi behöver ett annorlunda ledarskap och vi kommer prata om det empatiska ledarskapet som en motpol till det traditionella, maskulina ledarskapet baserat på distans, makt, hierarki och mätbarhet.

Välkommen till detta webinar som sänds live fredag 3 september kl 11:45.

Om Gerhard

Gerhard Bley har nyligen lämnat rollen som VD för Kavli, han har +25 år erfarenhet som företagsledare, är författare till den banbrytande boken om det empatiska ledarskapet – Instinkt eller insikt – bättre resultat genom empatiskt ledarskap, ordförande och medgrundare av den existentiella

Gerhard Bley

Intervju Gerhard

Gerhard Bley var en av de första intervjuerna vi gjorde i vår serie ”Män som bidrar till jämställdhet i svenskt näringsliv”. Här hittar du intervjun med Gerhard.

Om oss

Vi som har grundat Gigs for her är Madelene Lettman Persson och Lotta Amnebjer Nordqvist. Vi bestämde oss för att göra något tillsammans där vi kunde känna att vi gör skillnad.

Senaste inläggen

Följ oss på Facebook

Missa inga nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vill du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev?

Observera att det kan ta några timmar innan avregistreringen är genomförd!