REKRYTERING

Jämställd och inkluderande REKRYTERING

Gigs for her genomför jämställda och inkluderande rekryteringar utifrån ditt behov. Oavsett om du vill ha hjälp med hela rekryteringsprocessen eller delar av processen så finns vi här för dig.  

Hör av dig till oss så pratar vi vidare om ditt behov och hur vi kan hjälpa dig framåt.

Vår rekryteringsprocess

♣ Vi börjar med att sätta kravspecifikationen tillsammans med dig. Vi går då igenom ditt behov, hur din organisation ser ut idag, vi pratar kultur, värderingar och hur din organisation ska se ut framåt. Ganska ofta händer det här att vi utmanar dig och att vi tillsammans kommer fram till något som kanske inte var exakt så som du hade tänkt dig från början.

♣ Vi ser också till att få träffa andra intressenter kring tjänsten, det vill säga fler personer i din organisation för att få så mycket input som möjligt.

♣ Därefter sätter vårt searcharbete igång. Vi lägger alltid stor vikt vid och mycket tid på searchdelen i en rekryteringsprocess. 

♣ Tjänsten annonseras ut i våra kanaler och i eventuella externa kanaler utifrån överenskommelse med er.

♣ Vi gör sedan ett urval bland searchade kandidater och ansökningar som vi gör djupintervjuer med och av dem får ni träffa och intervjua överenskommet antal kandidater. 

♣ När ni sedan har bestämt er för vilken kandidat ni vill gå vidare med så sker referenstagning och person- och färdighetstester.

♣ Ni signar med kandidat och vi har kontinuerlig uppföljning av hur det går för kandidaten hos er. Möjlighet att avtala in garanti för rekrytering.

 

DELAR AV PROCESSEN

Vill du hantera delar av processen själv? Hör av dig så diskuterar vi upplägg för det. Vi kan hjälpa dig med

  • Search, shortlists
  • Gallring av dina befintliga ansökningar
  • Second Opinion 
  • Person- och färdighetstester

Jämställd och inkluderande rekryteringsprocess

Hur kan ni som organisation själva rekrytera på ett inkluderande sätt? Och hur sätter ni processer för att ni inte ska vara diskriminerande i er rekryteringsprocess? 

Tillsammans med er ser vi över delarna i er rekryteringsprocess och ser till att alla moment innehåller element av inkludering. Vi ser till att ni har enkla rutiner att följa så att ni slipper hamna i fallgropar.

Kontakta oss för vidare diskussion.

Talent Aquisition / inhouse rekrytering

Har du ett tillfälligt behov att stärka upp din egen Talent Aquisition-grupp. Då har du möjlighet att hyra in en resurs från oss. Med våra HR-konsulter får du ett tydligt inkluderingsperspektiv i din rekryteringsprocess.

kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar?