Organisationsutveckling

Med fokus på jämställdhet, mångfald och inkludering stöttar vi på Gigs for her företag i att bli den moderna arbetsgivaren. – Som vi ser det är den moderna arbetsgivaren ett företag eller en organisation som står för sunt ledarskap och sund företagskultur. 

Det finns otaliga undersökningar som visar att arbete med mångfald och inkludering är lönsamt för företag. Med rätt förutsättningar och ledarskap är blandade grupper mer innovativa och kreativa, och dessutom blir arbetsmiljön bevisat bättre av mångfald.

Det är också det sunda ledarskapet som driver inkludering. 

Att ni arbetar med mångfald ökar trovärdigheten gentemot kunder och användare. En organisation med medarbetare som har olika erfarenheter och bakgrund ger er perspektiv som gör att ni kan förstå era kunders behov på ett annat sätt. Genom mångfald blir ni mer kreativa och innovativa och tar fram bättre lösningar, bättre produkter, tjänster och service genom att vi blir mer innovativa.

Organisationsutveckling

jämställdhet, mångfald & Inkludering

Att jobba med mångfald och inkludering handlar inte bara om att skapa representation inom olika grupper av medarbetare. Det vill säga om du har en kvantitativt jämställd (eller jämlik) organisation så är organisationen inte nödvändigtvis inkluderande för det. Represenatation är naturligtvis bra! Men vi behöver göra betydligt mer för att bli inkluderande.

Inkludering handlar om hur vi behandlar varandra på arbetsplatsen. När vi dels säkerställer att ingen blir diskriminerad, men också när vi ser varandra, låter våra kompetenser och perspektiv få komma fram och tas tillvara på.

Att jobba med inkludering innebär ett aktivt och dedikerat arbete med företagskulturen. 

plattform för inkludering

Vi hjälper dig vidare i din process med inkludering. Vi börjar vårt samarbete med att vi gör en nulägesanalys och därefter lägger vi en plan för ert fortsatta arbete.

Vi är experter inom jämställdhet, mångfald och inkludering. Ni är experter på er verksamhet. Tillsammans skapar vi förändringen och vi stöttar er genom processen steg för steg kopplat till er verksamhet. Vi sätter upp mål, handlingsplan och djupdyker i de områden som är mest relevanta för er.

VARFÖR ARBETA MED GIGS FOR HER?

Med oss får du konsulter med engagemang och passion för det sunda och empatiska ledarskapet. Här hittar du ett brinn för jämställdhet, mångfald och inkludering samt hållbara medarbetare. Vi tror på att individer måste få utvecklas och det gör man bara om man får vara den man är och får verka i en trygg miljö.