NYFIKEN PÅ petra?

Petra är en van moderator och konferencier som älskar att ta ett helhetsansvar för det som händer på scenen och ser till att det finns en röd tråd som går genom hela evenemanget. Tack vare sitt lugn och personliga sätt hjälper hon deltagarna att slappna av och göra ett så bra framträdande som möjligt. Med en bakgrund som marknadsförare och kommunikatör har Petra bred erfarenhet från att arrangera och leda events av olika storlek och karaktär.

Med spetskompetens inom kommunikation och specifikt att säkerställa att företag genomgående kommunicerar samma sak och har samma budskap i alla kanaler internt som externt, är hon bra på att hitta sammanhang på scenen och se till att alla delar under ett event hänger ihop.

Hon tror till 100% på att om vi bara kommunicerade lite mer med varandra och försökte sätta oss in i hur och varför vi inte resonerar på samma sätt, skulle världen vara en bättre plats. Detta är något som hon använder sig av som moderator och konferencier för att komma närmare besökarna och ge dem en äkta känsla.

Petra är alltid väl påläst, nyfiken att lära sig mer om ämnen och människor hon modererar eller presenterar, samt hon är noggrann med att tider hålls så att eventet inte blir försenat.

Arbetar lika bra på svenska som engelska. 

 

boka petra

Boka en föreläsning med petra lindgren på teman kring jämställdhet, mångfald, inkludering, normer och härskarteknik.

Vill du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev?

Observera att det kan ta några timmar innan avregistreringen är genomförd!